Στρώσαμε περιμετρικά των παρτεριών σύντριμμα (χαλίκια) ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα παρτέρια. Ευχαριστούμε τον κ. Τσολμεκτσόγλου Δημήτρη για την διάθεση του εργάτη. Επίσης κάναμε και το δίκτυο ποτίσματος (μάθε τέχνη και άστη …) Σε κάθε παρτέρι τοποθετήθηκαν 3 σειρές σταγόνων με βάνα, για αυτονομία!!! diktiosite